«Сегіз қырлы». Серік Жақсығұлов, Ерболат Шалдыбеков