«Азаматтық формуласы». Сағат Әшімбаев. 1997 ж.

З.Қабдолов, Ж.Әбдірашев, Н.Оразалин, Ә.Сығай.