"Абай туралы толғаныс". Асқар Тоқпанов. 1991 ж.

Қазақтың тұңғыш кәсіби режиссері, педагог - профессор. Қазақ КСРнің Халық артисі Асқар Тоқпанов.