Композитор Мұқан Төлебаевтың 80 жылдығы

Хабарда композитор Мұқан Төлебаевтың шығармашылығы туралы баяндалады.